تشخيص‌ به‌ موقع‌ بيماری ‌با ‌‌آندوسکوپی

اگر یک سال پیش که پزشک آندوسکوپی برای او تجویز کرده بود، قبول می‌کرد و به خاطر تفکرات غلط از انجام اندوسکوپی امتناع نمی‌کرد، شاید می‌شد با تشخیص بموقع برای درمان آن کاری کرد؛ اما حالا با پیشرفت زخم به سمت سرطان معده دیگر راه علاجی برایش باقی نمانده است.

بدن مجموعه‌ای از بافت‌ها و دستگاه‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین سیستم‌های بدن، دستگاه گوارش است که وظیفه جذب مواد غذایی، تامین انرژی و دفع مواد زائد را به عهده دارد. این دستگاه در واقع لوله‌ای است که از دهان شروع شده و به مقعد ختم می‌شود و شامل 5 قسمت اصلی حلق، مری، معده، روده کوچک و روده بزرگ است.

اگرچه این سیستم از بیرون قابل رویت نیست، اما همچون دیگر ارگان‌های بدن دچار بیماری‌ها و مشکلات می‌شود، همان‌طور که در‌حال‌حاضر سرطان‌های قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش رو به افزایش است و جزو شایع‌ترین سرطان‌ها محسوب می‌شوند. متاسفانه این نوع از سرطان چنانچه بموقع تشخیص داده نشود، ظرف مدت کوتاهی پیشرفت می‌کند و نتایج وخیمی در پی خواهد داشت. از این ‌رو تشخیص آنها بسیار حائز اهمیت است.

انجام سی‌تی‌اسکن و عکس‌های باریم اگرچه در بسیاری موارد مفید است، اما آنچه اطلاعات و تصاویر را در اختیار پزشک برای تشخیص قطعی در بسیاری موارد قرار می‌دهد،آندوسکوپی است.