خدمات

نوار قلب

IMG_0761

 

یکی از روش های آسان، بی خطر و کم هزینه برای بررسی قلب ، گرفتن نوار قلب است در این روش جریان الکتریکی که در قلب جریان دارد روی نوار کاغذی ثبت می شود.

اسپیرومتری

IMG_0758

 

تست اسپیرومتری میزان تنگ شدن مسیرهای تنفسی را با بررسی میزان هوای خارج شده از ریه ها پس از یک نفس عمیق و سرعت خارج کردن هوا در زمان بازدم تخمین میزند.

بیواسکن

photo1196365876651206633

 

تست  بیواسکن روشی ساده جهت اندازه گیری میزان چربی کل بدن، توده بدون چربی، مایعات بدن و مقادیر بسیاری از عناصر موجود در بدن است.

آندوسکوپی

photo_2017-02-01_13-49-32

 

آندوسکوپی روشی است که برای دیدن قسمت های اولیه ی دستگاه گوارشی تا ناحیه ی ابتدایی روده ی باریک که به بررسی مشکلات دستگاه گوارش به کار می رود.