رزومه من

به مطب من خوش آمدید

بیوگرافی

اینجانب، دکتر محمد صادق شاهرخ همدانی متولد 1343،متخصص بیماریهای داخلی می باشم.

  • از سال 1384 تاکنون مشغول طبابت در بخش خصوصی، مطب و بیمارستانهای دولتی و خصوصی می باشم.
  • مدت 6 سال ،در بیمارستانهای دولتی به خدمت رسانی مشغول بودم.
  • از سال 1384 تاکنون، عضو انجمن متخصصین گوارشی و کبد ایران هستم.
  • بطور مستمر و فعال شرکت در سمینارها و همایش های پزشکی مربوطه در داخل و خارج از کشورداشته ام.
  • انجام حدود 4600 آندوسکوپی فوقانی گوارشی وتشخیص 320 مورد سرطان معده و1850مورد زخم معده و اثنی عشر.
  • انجام حدود 700 تست بیو اسکن وتشخیص بیماریهایی از جمله :کبد چرب ،سو جذب گوارشی ناشی از عفونت روده ها ،مقاومت به انسولین ،PCO (تخمدانهای پلی کیستیک) ،کم کاری تیرویید ونارسایی کلیوی و کبدی.

همانطور که میدانید یک متخصص داخلی در دو یا سه رشته از رشته هایی که زیر مجموعه رشته داخلی می باشند ،فعالیت می نماید. بهمین دلیل اینجانب درزیرشاخه های بیماریهای گوارشی ،بیماریهای ریه، بیماریهای غدد (مانند :دیابت ،کم کاری و پر کاری تیرویید و ... ) و پرفشارخونی فعالیت داشته وبیماران زیادی در حال حاضر تحت نظرمستمر دارم.

علاوه بر بیماران سرپایی ،در مورد بیماران بستری در بیمارستان خصوصاً ICU ،بیماران زیادی بستری و تحت درمان داشته و تجربه بسیار فراوان دارم و خوشبختانه بیش از95 درصد آنها بهبود یافته و مرخص شده اند.

در پایان با وجود تمامی موارد فوق الذکر، در طبابتم هیچگاه از یاد خدای بزرگ و بخشنده غافل نبوده و همیشه از او توان انجام کامل وظیفه ام را خواستار بوده ام و معتقد به این بوده ام که به عنوان یک عضو از اعضای تیم درمانگر هستم و سعی کنم بیمارم را  با این نگاه که عزیز خانواده ای است و به من اعتماد کرده و بالاترین سرمایه زندگی اش را  که جانش میباشد را اول با امید به خدا و بعد مهارت تیم درمانگر به من سپرده درمان کنم.

Untitled-1

مهارت ها و توانایی های من

           انجام آندوسکوپی فوقانی گوارشی
                      تشخیص سرطان معده 
                  تشخیص زخم معده و اثنی عشر
                            انجام بیواسکن
700 مورد
1850 مورد
320 مورد
4600 مورد

معرفی اعضای تیم

لیلا کلامی
دستیار آندوسکوپی
سارا موسیوند
منشی مطب
متخصص داخلی، گوارش و ریه