نوار قلب

یکی از روش های آسان، بی خطر و کم هزینه برای بررسی قلب ، گرفتن نوار قلب است در این روش جریان الکتریکی که در قلب جریان دارد روی نوار کاغذی ثبت می شود.

اسپیرومتری

تست اسپیرومتری میزان تنگ شدن مسیرهای تنفسی را با بررسی میزان هوای خارج شده از ریه ها پس از یک نفس عمیق و سرعت خارج کردن هوا در زمان بازدم تخمین میزند.

بیواسکن

تست  بیواسکن روشی ساده جهت اندازه گیری میزان چربی کل بدن، توده بدون چربی، مایعات بدن و مقادیر بسیاری از عناصر موجود در بدن است.

آندوسکوپی

آندوسکوپی روشی است برای دیدن قسمت های اولیه ی دستگاه گوارشی تا ناحیه ی ابتدایی روده ی باریک که برای بررسی مشکلات دستگاه گوارش به کار می رود.

آنچه ما را ازدیگران متمایز می کند

ثبت اطلاعات در پرونده بالینی بیمار

. کمک می کند تا تمام اطلاعات پزشکی بیمار از شروع درمان در آن ثبت شود.

. به پزشک کمک می کند تا سیر درمان بیمار را ببیند.

. به پزشک کمک می کند تا برای درمان بیمار تصمیم بگیرد.


اسکن مدارک پزشکی بیمار

. سبب می شود که بیمار در مراجعات بعدی  نیازی به همراه داشتن مدارک پزشکی  نداشته باشد.

. به حفظ اطلاعات خصوصی بیماران از افراد غیر مجاز کمک می کند.

. در صورت مفقود شدن  ، مدارک به صورت دیجیتالی موجود است.


تشکیل پرونده الکترونیک برای بیمار

. به پزشک کمک می کند که به سهولت به اطلاعات پزشکی بیمار دسترسی داشته باشد.

. به کارکنان مطب جهت پذیرش بیمار کمک می کند که سبب صرفه جویی در وقت بیماران خواهد شد.

. سبب کاهش خطاهای پزشکی خواهد شد.

08

پزشک خوب از نظر بیماران

  • پزشک خوب بدون توجه به موقعیت اجتماعی، اقتصادی بیماران با آنها یکسان برخورد می کند.
  • پزشک خوب حامی بیماران خود می باشد و برای این حمایت از قدرت دانش و مهارتهای ارتباطی استفاده می کند.
  • پزشک خوب به بیمار اجازه میدهد راحت صحبت کند در حالی خودش به دقت به حرف های بیمار گوش می دهد.
  • پزشک خوب هنگام پرسش از بیمار ادب را رعایت می کند.این نحوه رفتار پزشک در شرح بیماری از سوی بیمار موثر می باشد.

بیماران در مورد من چه می گویند؟

icon

من خانم 60 ساله ای هستم که  مدتها از ورم پاها  ودرد آنها شکایت داشتم ،توسط یکی از آشنایانم به دکتر شاهرخ همدانی معرفی شدم.  طی مدت 4 سال به پزشکان متعددی مراجعه و آزمایشات زیادی انجام دادم که متاسفانه بیماری منتشخیص داده نشد. درمعاینات بجز تورم هردو پا موردی نداشتم وفشار خون و مسایل هورمونی و تیروییدی در آزمایشاتم مشهود نبود.با ناامیدی به مطب ایشان مراجعه کردم و ایشان بعد ازشنیدن کامل صحبتهایم و معاینه کامل و مشاهده آزمایشات ، از من تست بیواسکن گرفت که تفسیر تست بیواسکن  عفونت روده ای را نشان داد. بعد از دو بار ویزیت بفاصله یکماه و درمان بطورباورنکردنی ای مشکل من برطرف شد.

icon1

من مردی 40 ساله هستم که با تورم پا و فشارخون ، بدون آنکه مشکل قلبی یا کلیوی داشته باشم ، حتی با مصرف داروهای فشارخون هیچگونه تاثیری در کنترل فشار خون و برطرف شدن ورم پایم نداشت.بعد از مراجعه به دکتر شاهرخ همدانی ایشان تست بیواسکن انجام دادند که  تست نشان دهنده عفونت روده ای بود و با 2 بار مراجعه و مصرف دارو، نه تنها ورم پاهایم کاملاً برطرف گردید، بلکه بعد از قطع داروهای ضد فشار خون ،فشار خونم نرمال باقی ماند. جالب اینکه در اولین ویزیت و با شنیدن نتایج بدست آمده از بیواسکن  متعجب شدم، و به ایشان اعتراض کردم که چرا هیچکس تاکنون این مطالب را به من نگفته است. با کمی بی اعتمادی و اکراه، داروها را مصرف کردم اما در ویزیت دوم با  شادی از بهبودی قابل توجه و از طرفی پشیمانی از قضاوت زود هنگام درویزیت اول دوباره به مطب ایشان مراجعه کردم.