با تست بیواسکن آنالیز بدن خود را مشاهده کنید

پتاسیم کل بدنTotal Body Potassiumکلسیم کل بدنTotal Body Calciumپروتئین کل بدنTotal Body Proteinمواد معدنی کل بدنTotal Body Mineralگلیکوژن (قند کبدی)Total Body GlycogenBioScan یک تست کم هزینه، ساده و تکرار پذیر جهت بررسی مایعات و عناصر درون بدن ما است.