آیا اندوسکوپی دردناک است؟

یک باور غلط که در جامعه رواج یافته این است که آندوسکوپی با درد بسیار همراه است. اگرچه انجام آندوسکوپی یک عمل ناخوشایند است، اما با درد همراه نیست. پیش از انجام آندوسکوپی داروهای آرام‌بخش به بیمار تزریق می‌شود و حتی در مواردی از داروهای خواب‌آور استفاده می‌گردد، به طوری که علی‌رغم اضطراب افراد، بسیاری از بیماران، ورود آندوسکوپ به دهان و قورت دادن آن را به خاطر نمی‌آورند. نمونه‌برداری که توسط پزشک با آندوسکوپ صورت می‌گیرد نیز با هیچ‌گونه دردی همراه نخواهد بود.