آندوسکوپی چگونه انجام می‌شود؟

در اتاق آندوسکوپی، پس از تزریق داروی آرام‌بخش از شما خواسته می‌‌شود به پهلوی چپ بخوابید. قبل از ورود آندوسکوپ به دهان پزشک به کمک اسپری بی‌حس کننده بلع آندوسکوپ را برای شما آسان خواهد کرد. محافظی به صورت یک قطعه کوچک در بین دندان‌های شما قرار می‌دهند تا از آسیب‌های احتمالی به دندان‌ها جلوگیری شود.

پزشک سر لوله آندوسکوپ را روی زبان شما قرار می‌دهد و آن را به سمت حلق هدایت می‌کند و از شما می‌خواهد لوله را قورت دهید. با هدایت پزشک، لوله به سمت معده می‌رود و تصاویر از قسمت‌های داخلی دستگاه گوارش روی صفحه تلویزیونی فرستاده می‌شود و اگر مشکلاتی چون قرمزی، التهاب، زخم و خونریزی دیده شد در مواردی که لازم باشد، نمونه‌ای از آن بخش آسیب‌دیده تهیه می‌شود.