نوار قلب

درمان کبد چرب به چه صورت انجام می پذیرد؟اسفند 11, 1395علاوه بر درمان دارویی بایستی فعالیت ورزشی،کاهش وزن(در صورت داشتن اضافه وزن) انجام پذیرد