نوار قلب

کوتاه در مورد پروژه :

درمان کبد چرب به چه صورت انجام می پذیرد؟
اسفند 11, 1395

علاوه بر درمان دارویی بایستی فعالیت ورزشی،کاهش وزن(در صورت داشتن اضافه وزن) انجام پذیرد