درمان کبد چرب به چه صورت انجام می پذیرد؟

علاوه بر درمان دارویی بایستی فعالیت ورزشی،کاهش وزن(در صورت داشتن اضافه وزن) انجام پذیرد وبعد از بهبود کبد چرب فرد بایستی فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب را حفظ کند.